บริการทำเว็บร้านค้าออนไลน์

สอบถามข้อมูลต่าง ๆ

ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำเว็บไซต์ ขั้นตอนการใช้บริการกับเรา


  • ติดต่อเราและแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ในการทำเว็บไซต์ของท่าน อ่านเพิ่มเติม...

  • ขอรับราคาการทำเว็บไซต์ของท่านกับทีมงาน อ่านเพิ่มเติม...

  • ชำระค่าบริการในการจัดทำเว็บไซต์ อ่านเพิ่มเติม...

  • เตรียมข้อมูลที่ใช้ทำเว็บไซต์ส่งให้ทีมงาน วิธีเตรียมข้อมูล อ่านเพิ่มเติม...

  • ทีมงานจะเร่งดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของท่านให้เสร็จเร็วที่สุด ( ใช้เวลาประมาณ 7 ? 10 วัน )
ข้อตกลง ลูกค้าหรือผู้ว่าจ้าง ยินดีที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงดังต่อไปนี้

  • ทีมงาน unlimitwebdesign.com เป็นเพียงผู้ให้บริการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์เท่านั้น
  • ทีมงาน unlimitwebdesign.com มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของทางเว็บไซต์ ที่ถูกว่าจ้างจากลูกค้าหรือผู้จ้างทั้งสิ้น
  • ทีมงาน unlimitwebdesign.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือผลสืบเนื่องมาจากเว็บไซต์ที่ถูกว่าจ้างทั้งสิ้น
  • ลูกค้า หรือ ผู้ว่าจ้าง จะรับผิดชอบต่อ เนื้อหา รูปภาพ วิดีโอ และการจำหน่ายสินค้าหรือบริการของทางเว็บไซต์ ทั้งหมด